Lopetegui lạc quan về tình hình hiện tại của Real Madrid