Long 'tuýp' kẻ khuấy đảo giang hồ đất Cảng và cái kết thảm dưới tay đàn bà