Lời khai máu lạnh của nghịch tử đánh cha đẻ rồi đẩy xuống mương nước siết cổ đến chết