Lời khai của băng cướp chuyên gây mê, cưỡng bức phụ nữ ở miền Tây