'Lời kêu oan' của bộ hài cốt hơn 1000 ngày bị vùi dưới đáy sông: Hành trình phá án, lật mặt tội ác