Lời kể của nam thanh niên bị 'đạn lạc' găm trúng cổ ở Hòa Bình