Lời kể bàng hoàng của người nhặt được thi thể cháu bé bị cướp