"Lôi" được cục máu đông gây đột quỵ dài nhất Việt Nam