Loạt người đẹp Việt từng quảng cáo cho doanh nghiệp đang bị điều tra