Lộ "yêu râu xanh" khi bé gái mang bầu bị ngất ở trường