Lở núi ở TT-Huế, 21 người mắc kẹt đốt lửa chờ ứng cứu

12/0,459