Lô mỹ phẩm nghi giả 11 tỷ đồng: Người đã quảng cáo có bị xử lý?