Lộ mặt nghi can sát hại dã man bé gái 10 tuổi, giấu xác dưới chậu cảnh