'Lọ lem phố đèn đỏ' Nhật Bản: Có học thức, tuyệt đối không bán dâm