Lộ diện người tung dàn siêu xe mô hình gắn biển xanh lên mạng