Lộ diện hai thanh niên mang súng cướp ngân hàng ABBank giữa ban ngày