Lộ chuyện tình, bỏ thuốc sâu vào cốc bia đầu độc chết người tình