Lính Triều Tiên đào tẩu bị bắn ở biên giới

20/0,761