Lĩnh án tù chung thân vì sát hại bạn trai của vợ cũ