Lĩnh 17 năm tù vì nã đạn vào nhóm thanh niên

12/0,524