Liều lĩnh làm theo video hướng dẫn tự sinh con trên mạng, bà mẹ trẻ qua đời