Liên tục ra hàng mới, ô tô nội giảm giá trăm triệu