Liên tục bắt được cá trê 'khủng' dài 1m mỗi con, nặng tới cả chục kg