Liên tiếp 2 bé trai bị chó nhà cắn rách mặt, mất mũi