Lên thảo nguyên Bùi Hui hái sim, kiếm tiền triệu/ngày 'dễ như chơi'