Lệ Quyên nói gì về thông tin 'bỏ đi khi vừa trông thấy Hồ Ngọc Hà'?