Lê Quang Liêm giành ngôi á quân Giải Siêu đại kiện tướng Đam Châu