Lầu Năm Góc "vô tình" kêu gọi Tổng thống Mỹ từ chức trên Twitter

21/0,783