Lật tẩy xe tiền tỉ biển quân đội giả xuất hiện ở Cần Thơ