Trật bánh tàu ở Bình Thuận, tuyến đường sắt Bắc - Nam tê liệt