Lao xe máy xuống vực, một 'phượt thủ' ngoại quốc tử vong