Lao vào xe tải đậu bên đường, 4 người trong gia đình thương vong