Lãnh đạo Vietinbank được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh