Lãnh đạo Nha Trang bất ngờ với hình ảnh TP giống 'phố Tàu, nước Nga'