Lãnh đạo Hòa Bình nói về việc 3 thí sinh điểm cao nhất Học viện An ninh