Lãnh đạo Facebook: Người dùng phải trả tiền để được bảo mật thông tin hoàn toàn