Lãnh đạo ĐH Nhật cúi rạp người xin lỗi vì sửa điểm thi của thí sinh