Lãnh đạo Đà Nẵng giải thích lý do xử kín Vũ ‘nhôm’