Lạnh 13 độ, học sinh làm 'đơn xin mang chăn đến lớp' đắp cho khỏi lạnh