Lạng Sơn: "Xuyên đêm" chấm thẩm định bài thi có điểm cao bất thường