Làng hoa Xuân Quan, điểm đến mới 'hút' khách du lịch