Lamborghini triệu hồi Aventador SV do lỗi ốc khóa tâm có thể rơi bánh

12/0,542