Lam Trường giải thích về tấm ảnh liên quan đến "tiền ảo iFan"