Làm rõ vụ tố cán bộ nhận tiền "chung chi" bằng facebook