Làm mặt "đưa đám" khi lên sóng, Trường Giang nhận "mưa gạch đá" từ khán giả