Làm giả vé số trúng 2 tỉ đồng rồi mang đi nhận thưởng