'Lạm dụng quyền lực' đang khiến hình ảnh cô giáo xấu đi trên bục giảng