Lâm Đồng: Xe tải chở Alumin rầm rập né trạm cân, quốc lộ 27B nguy cơ bị băm nát