Lâm Đồng: Xe khách tông phía sau, người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ