Lâm Đồng: Xe công nông rơi xuống cầu, nạn nhân nguy kịch